O združení slicpen
SLICPEN je Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie založené v roku 1994.
SLICPEN je nezávislé neziskové združenie právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktoré vyrábajú, používajú alebo sa zaoberajú obalovými prvkami a materiálmi. Členmi môžu byť aj organizácie predávajúce alebo distribuujúce balený tovar.

Predmetom činnosti SLICPENU je spolupráca členov v rámci združenia a vyvíjanie aktivít vo vzťahu k:
  • - priemyselným a obchodným subjektom
  • - profesijným a spoločenským organizáciám
  • - ústredným orgánom štátnej správy
  • - spotrebiteľskej verejnosti.

SLICPEN vznikol ako dôsledok uvedomenia si podielu zodpovednosti a povinnosti jeho členov pri trvalo udržateľnom ekologickom rozvoji, racionalizácii výroby, používaní a recyklovaní obalov a všeobecnom zlepšovaní výrobných postupov.
AKTUALITY
Členovia
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – SLICPEN, je neziskové združenie významných spoločností, ktoré pôsobia na Slovenskom trhu, predovšetkým v oblasti výroby, dovozu a distribúcie rýchloobrátkového tovaru (hlavne potraviny, drogéria), ako i výrobcov a dovozcov prázdnych obalov.
DOKUMENTY
SR Legislatíva
Legislatíva
Ostatné
KONTAKT
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie
Slovak Industrial Coalition on Packaging and the Environment
Mgr. Miroslav JURKOVIČ
výkonný riaditeľ
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
+421 911 333 010